Informacje

W 2021 roku Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dnieprze wdrażało finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej projekt „Uczymy polskiego na Ukrainie!”. Dwa lata później, również dzięki wsparciu finansowemu NAWA, możemy zaprezentować drugą odsłonę tamtego przedsięwzięcia, tj. projekt „Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy”. Jego cele to:

  • promocja języka polskiego wśród obywateli Ukrainy
  • przygotowanie 30 osób pochodzących z Ukrainy do pracy w charakterze nauczyciela JPJO i ambasadora polskiej kultury
  • stworzenie kursu MOOC przygotowującego do nauczania JPJO na Ukrainie
  • wspieranie UAM oraz obywateli Ukrainy we wchodzeniu na polski rynek pracy
  • wsparcie dzieci i młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej
  • promocja działalności i oferty UAM na Ukrainie oraz Uniwersytetu im. Alfreda Nobla w Polsce.
    (wymiana doświadczeń naukowych, metodycznych i międzykulturowych pomiędzy ośrodkami

Projekt (finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej) będzie realizowany w okresie od 01/01/2023 do 31/12/2023. WIĘCEJ