O projekcie

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem Alfreda Nobla realizuje projekt „Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy”. Jego cele to:

 • promocja języka polskiego na Ukrainie
 • przygotowanie 30 osób pochodzących z Ukrainy do pracy w charakterze nauczyciela JPJO i ambasadora polskiej kultury
 • stworzenie dostępnego online kursu MOOC przygotowującego do nauczania JPJO na Ukrainie (kurs dostępny również po zakończeniu projektu)
 • wprowadzenie współpracy obu ośrodków w nową fazę, która w przyszłości będzie rozwijana.
  Wartością dodaną realizacji projektu będzie:
 • wspieranie obywateli Ukrainy w procesie wchodzenia na polski rynek pracy
 • promocja działalności i oferty UAM na Ukrainie oraz Uniwersytetu Alfreda Nobla w Polsce
 • wymiana doświadczeń naukowych, metodycznych i międzykulturowych pomiędzy ośrodkami
 • wsparcie dzieci i młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej
 • promocja UAM jako uczelni otwartej na studentów z Ukrainy.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
1) prace diagnostyczne
2) przygotowanie, wyprodukowanie, testowanie, opublikowanie i promowanie kursu e-learningowego mającego przygotować do pracy w charakterze nauczyciela / lektora języka polskiego
3) kurs metodyczny w formule blended learning
5) stworzenie strony www projektu
6) publikacja podsumowująca projekt

Projekt realizowany od 01/01/2023 do 31/12/2022.

Działania projektowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.