"Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy".

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.

Najważniejsze informacje

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dnieprze rozpoczyna realizację projektu „Uczymy polskiego!". Jego celem jest przygotowanie 30 osób do pracy w charakterze lektora / nauczyciela języka polskiego. Działania projektowe są przedłużeniem inicjatywy podjętej w 2020 roku, kiedy to Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej realizował innowacyjne przedsięwzięcie pt. "Uczymy polskiego na Ukrainie!".

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ze środków programu Promocja języka polskiego. WIĘCEJ