1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 grudnia 2023 r.

Jak uczestnicy ocenili nasz projekt?

Na zakończenie projektu przesłaliśmy uczestnikom anonimową ankietę, w której poprosiliśmy m.in. o wskazanie tego, co było największą wartością kursu. Oto wybrane odpowiedzi:

PYTANIE: Co uważasz za największą wartość kończącego się kursu?

Wybrane odpowiedzi:
Świetne wykłady i zajęcia praktyczne, które wzbogaciły mnie o nowe pomysły. Bardzo przydatny jest także kurs na platformie NAVOICA, który pomaga usystematyzować wiedzę z zakresu metodyki nauczania JPJO.

Wsparcie metodyczne, wymiana doświadczeniami, zapoznanie się z nowymi projektami.

Zrozumiałam, że mam w końcu zaprzyjaźnić się ze sztuczną inteligencją i platformami do nauczania się i uczenia!

Fachowość i dostępność. Kontakt z doświadczonymi lektorkami, przydatne materiały dydaktyczne.

Największą wartością kursu jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla skutecznego nauczania języka polskiego.

Dzięki tym kursom zdałam sobie sprawę, że istnieje wiele różnych metod uczenia się i nauczania języka obcego. I że każdego roku zawsze ulepszamy je zgodnie ze specyfiką pokoleń, które chcą posługiwać się językiem w celu zrozumienia i komunikacji.

Wyniosłam dużo nowych informacji. Największą wartością są ludzie, których poznałam oraz nowa wiedza.

Inspiracja, narzędzia, ciekawostki, aktualne fakty o nauczaniu, informacja o kursach, projektach, możliwościach, certyfikatach.

Ponieważ niedawno zaczęłam uczyć języka polskiego i nie mam dużego doświadczenia, wszystkie sekcje, zaczynając od podstaw, były dla mnie przydatne. Jednak nadal istnieje kompleks w komunikowaniu się z osobami, które mają znacznie wyższy poziom znajomości języka.

Wszystko to nowe – wiedza, podejścia, instrumenty uzyskane podczas Kursu, które na pewno będę się starał używać w swej praktyce.

Korzystne narzędzia, ciekawe pomysły , dydaktyka, inspiracja.

Kurs jest bardzo ważny z punktu widzenia przygotowania glottodydaktycznego. Kurs na Navoice na maksa!

Poprzez nauczanie, sprawdzanie poznaliśmy dużo ważnych rzeczy metodycznych. Dla mnie najbardziej przydatną była informacja o ortografii oraz poprawne napisanie literek. Sama to ćwiczę teraz i będę więcej uwagi na to zwracać na zajęciach ze studentami. Bo tak naprawdę sama źle piszę))) Uczę się poprawnie pisać) Bardzo dziękuję za zwracanie na to uwagi w trakcie kursu!!!

Uważam, że połączenie lekcji na żywo z kursem online było wspaniałą ideą.

Moim zdaniem największą wartością tego kursu jest dzielenie się doświadczeniami między nauczycielami.

Świetne wykłady i zajęcia praktyczne, które wzbogaciły mnie o nowe pomysły. Bardzo przydatny jest także kurs na platformie NAVOICA, który pomaga usystematyzować wiedzę z zakresu metodyki nauczania JPJO.

Zyskałam dużo nowych informacji dotyczących państwowego egzaminu z języka polskiego.

Ćwiczenie praktyczne, warsztaty w realnym czasie (bez nagrania), wymiana doświadczenia z uczestnikami kursu.

Świetne wykłady i zajęcia praktyczne, które wzbogaciły mnie o nowe pomysły. Bardzo przydatny jest także kurs na platformie NAVOICA, który pomaga usystematyzować wiedzę z zakresu metodyki nauczania JPJO.