Kontakt

Projekt „Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy”

jest realizowany w Studium Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownikiem projektu jest dr Olga Bambrowicz (olga.bambrowicz@amu.edu.pl).

Biuro projektu: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
p. 11

Partnerem projektu jest Uniwersytet Alfreda Nobla w Dnieprze na Ukrainie

Osoba do kontaktu po stronie Partnera: Anna Bondarovych (a.bondarovich@duan.edu.ua)

Działania projektowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.